Terug

Terechte ontruiming?

Gorter

Geachte,
Ik heb een huurschuld opgebouwd. Nu heeft het SCK via de rechter een ontbinding van het huurcontract gevraagd en gekregen. Het huurcontract is op dezelfde ontbonden 12/11/2014. Ook mocht het huis ontruimd worden van de vrederechter. Ik heb een brief ontvangen van de deurwaarder op 08/01/2015 met de melding dat het ontruimd zou worden. Echter ik heb 05/12/2014 via email van het OCMW te horen gekregen dat ik in de woonst mocht blijven wonen tot ik klaar was met het hogerberoep. Maar ( ik lig in het ziekenhuis en dat wist het OCMW) ik kreeg 13/01/2015 in de avond van mijn arts te horen dat mijn woonst die dag was ontruimd dit zonder dat ik daarvan op de hoogte was. En een week later kreeg ik via de vrederechter dat het OCMW verplichte bewindvoering aanvraagt. In dat document 12/12/2014 staat ook duidelijk vermeld dat ik uit mijn woonst ben gezet door het OCMW, maar dat ik daar toch mag blijven wonen tot het hogerberoep heeft gediend. Dit hogerberoep is op tijd aangevraagd en moet nog dienen. Maar mijn vraag is heb ik nog recht om in de woonst te wonen. Had de deurwaarder mogen ontruimen terwijl ik twee documenten heb waarin staat dat ik zelf nu nog in mag wonen? Tevens is het zo dat bij de ontruiming heel veel goede en kostbare meubels en andere zaken zijn weggegooid. Wat zijn mijn rechten nu? Had de deurwaarder de woonst ontruimd als hij op de hoogte was gebracht door het OCMW dat ze mij op papier hebben belooft om er te kunnen blijven wonen?
Mvg Latifa Gorter


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als de vrederechter een vonnis heeft uitgebracht, dan is men gehouden aan dit vonnis. 

Door het hoger beroep is er echter een opschorting van het vonnis, en moet men wachten tot de uitspraak van het hoger beroep. Tot dat moment zou ontruiming niet mogen gebeuren.